Träning

Välkommen att träna hos oss på HFRK

Välkommen till Ridsportens Hus för träning på någon av våra fina ridbanor inom- och utomhus. För att rida i ridhusen måste man ha ett giltigt manegekort. Om du önskar köpa manegekort vänligen gå till vår Betalservice.

Öppettider för ridhusen
Vardagar kl 8-21
Helger kl 8-18
Lediga tider hittar du under fliken ridhusschema

Träningsregler

På HFRK

 • Hälsar vi på varandra, stora som små. Vi hjälper varandra och visar varandra hänsyn.
 • Har vi mod att säga ifrån när någon, häst eller människa, behandlas fel.
 • Vi talar väl om varandra och kommenterar andra ryttare positivt på tävlingar och träningar. Vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar. På HFRK har vi nolltolerans mot mobbning.
 • Vi använder vårdat språk både på anläggningen och i sociala medier.
 • Är vi rädda om vår och varandras utrustning samt om anläggningen.

Anläggningsregler

 • All ridning sker med hjälm.
 • Hästar som beträder anläggningen ska inneha ett godkänt vaccinationspass.
 • All ridning sker utan mobiltelefon, mobiltelefonen hanterar man avsuttet.
 • Uppkalla uppmärksamhet innan du går in eller ut ur ridhuset.
 • Upp och avsittning samt utrustningskorrigering utförs innanför spåret så att andra kan rida utanför.
 • Hästar som kommer utifrån anläggningen så ska utrustning tas på/av i volten. (ej i ridhusen)
 • Utrustning förvaras på anvisad plats vid täckeshängare i och utanför ridhuset, utrustning förvaras inte på sargen/dörren eller på marken.
 • Håll till höger vid möte.
 • Skritta innanför spåret så att övriga ryttare som rider i andra gångarter kan rida obehindrat.
 • Endast en verksam instruktör tillåts åt gången.
 • Har du plockat fram bommar eller hinder, plocka undan efter dig.
 • Vid all obokad tid i ridhuset är alla välkomna som innehar anläggningskort eller är uppstallade på anläggningen.
 • Gällande hoppning kan man inte bygga fram en stor bana där andra hindras nyttja ridhuset på obokad tid.
 • Longering tillåts under förutsättning att andra ryttare i ridhuset samtycker, hästen skall förses med träns eller kapson. Håll säkerhetsmarginal till övriga ekipage. Endast en häst longeras åt gången om ridande ekipage finns i ridhuset. Återställ underlaget efter longering.
 • Inga hästar som inte är permanent uppstallade på anläggningen får beträda stalldelarna.
 • Barnvagnar och hundar får ej vara på våra ridbanor när de nyttjas av hästar.
 • Mocka alltid efter din häst!


Vid frångående från dessa regler utfärdas varning. Vid varning rapporteras detta till HFRK’s styrelse där åtgärder som uppsägning av stallplats eller fråntagande av anläggningskort kan bli aktuella.

Kostnader

Mer information kommer.

Våra tränare

Mer information kommer.

Veckoträning

Mer information kommer.

Gästtränare

Mer information kommer.

Clinics

Mer information kommer.

Utbildningar

Mer information kommer.