Funktionär

Information för funktionärer

I HFRK anordnas varje år ett antal tävlingar i både hoppning och dressyr. Det är allt från mindre klubbtävlingar till större tävlingar med tävlande från hela Sverige. Gemensamt för alla tävlingar är att klubben behöver funktionärer som hjälper till! Det finns alltid en huvudansvarig på alla event.

Ideell funktionär

HFRK arrangerar tävlingar inom hoppning och dressyr. Det är allt från mindre klubbtävlingar till större internationella tävlingar.. Gemensamt för alla tävlingar är att klubben behöver funktionärer som hjälper till! Att vara funktionär vid HFRK:s tävlingar är ett jättebra sätt att få nya kamrater och att bygga gemenskap för alla så som elev på ridskolan eller som privatryttare. Det är också ett viktigt sätt att som medlem bidra till att trygga föreningens ekonomi.

För varje tävlingsdag behövs det cirka 25 frivilliga funktionärer vid en hopptävling. På en dressyrtävling krävs det något färre funktionärer. Det är viktigt att fylla på med energi för att orka med! När du ställer upp som funktionär på våra tävlingar så kommer du att bli en del av ett härligt gäng samt att föreningen står för fika och mat under dagen. Vid större tävlingar har vi även ett funktionärsrum där det alltid finns något att fylla på energin med!

Vad krävs för att bli funktionär? Du behöver inte ha erfarenhet för de flesta av sysslorna. Vi introducerar och ger dig anpassad utbildning för att känna dig trygg i att vara funktionär. Ett glatt humör och en hjälpande hand till de tävlande och publik är alltid uppskattat. Vi alla hjälps åt för att skapa det bästa av tävlingsdagen. Ungdomar/barn under 12 år bör inte stå på banan och de som är under 18 år ska alltid bära hjälm.

Bli en av oss – bli funktionär du också!
Är du intresserad av få veta mer om att bli funktionär anmäl ditt intresse här.

All tävlingsverksamhet i HFRK bedrivs ideellt och tävlingsintäkterna behövs för att driva och utveckla föreningen. Att tävla innebär att besöka tävlingsplatser med många välkomnande och frivilliga funktionärer och därmed är det självklart för alla som tävlar (och/eller anhöriga) att bidra och bjuda in tävlande till Helsingborg.

VILL DU HJÄLPA TILL? KONTAKTA funkis@hfrk.nu

Vår Sport- och tävlingsgrupp
Föreningen och vår Sport- och tävlingsgrupp är mycket tacksamma för din hjälp! Hör av dig till en våra ansvariga för att bidra. Kanske har du ett företag och vill sponsra någon av våra tävlingar?

Vi har idag en sport- och tävlingsgrupp bestående av representanter från Styrelsen och HFRK: s tävlingsryttare. Här pratar vi ihop oss om allt mellan träningar, aktiviteter och tävlingar på klubben. Vill du vara delaktig så kontakta gärna oss på mail: funkis@hfrk.nu

Vi som sitter med i Sport & Tävling är xxxxx, xxxxxx, xxxxx

Funktionärsschema

Intresseanmälan Funktionär

Funktionärsroller

För att kunna arrangera och genomföra tävlingar på ett bra sätt och ge både ryttare och publik en riktigt bra och trevlig upplevelse behöver vi funktionärer som hjälper till på olika sätt.  Utan funktionärer kan vi tyvärr inte arrangera tävlingar. Ju fler som är villiga att hjälp till, desto snabbare och smidigare går också tävlingen, så all hjälp mottages tacksamt! Dessutom kan det vara både intressant och lärorikt att faktiskt se andra tävla. Och dessutom väldigt roligt!

Ska vara insatt i Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente (TR). Tävlingsledaren ansvarar för att alla huvudfunktionärer är väl insatta i sina uppgifter och kontrollerar att framridnings- och tävlingsbana är i ridbart skick. Tävlingsledaren ska finnas på plats hela tävlingen, vara behjälplig med att svara på frågor samt vara beslutsfattare.

Ansvarar för riskbedömning och säkerhetsplanering före och under tävling för hästar, ryttare och publik. Svarar för att området utanför ridhus och paddockar är i presentabelt skick, att flaggor är hissade och skyltning är utförd.

Skriver proposition och skickar denna till Skånes Ridsportförbund, tar emot fram startlistor samt skriver ryttarmeddelande och publicerar dessa på EquipeOnline. Sekretariatet tar även emot eventuella efteranmälningar och hjälper ryttarna tillrätta med startlistor. Andra uppgifter kan vara att ta fram aktuella startlistor till funktionärer, leverera bedömningsprotokoll och andra blanketter till domare och domarsekreterare. Sekretariatet sammanställer slutliga resultatlistor och skickar dessa till TDB. Svarar för IT, datorer, resultatskärmar och nätverk.

Funktionärerna i domartornet håller kontroll på resultaten och stöttar domaren i dennes arbete. Man får se tävlingen från bästa plats, men måste samtidigt vara hundraprocentigt uppmärksam och vaken, eftersom man hela tiden måste ha full uppsikt och kontroll på ekipagens prestation och resultat.

  • På hopptävlingar sköter man tidtagningen (med hjälp av automatisk tidtagning och stoppur), skriver hoppningsprotokoll samt skriver in resultaten i Equipe.
  • På dressyrtävlingar skriver man dressyrprotokoll (domarsekreterare), datorsekreterare eller är speaker.

Ser till att komplett Första Hjälpen-utrustning finns på tävlingsplatsen. Sjukvårdsansvarig ska vara tydligt skyltad, ha kunskap om Första Hjälpen samt ha utbildning i Vuxen HLR och Barn HLR. Som sjukvårdsansvarig ska du kunna tillkalla ambulans och vara med den skadade tills ambulansen anländer samt efter bästa förmåga stabilisera läget för den skadade. Ska även vid behov kunna tillkalla veterinär och hovslagare.

Parkeringsfunktionären har en mycket viktig funktion och är den första personen som ryttarna och besökarna möter på tävlingsplatsen. Man hjälper ryttarna till angivna parkeringsplatser och ser till att transporterna ställs i sådan ordning att alla får plats, även för i- och urlastning av hästarna. Parkeringsfunktionären ansvarar för iordningställande och skyltning till parkering, ordnar skottkärra och grep för att ryttarna ska kunna städa efter sin häst samt städning och återställande av parkeringsplats efter tävlingens slut.

Serveringen i café och restaurang på HFRK brukar vara välbesökt under våra tävlingsdagar. I caféet serveras bland annat varma mackor, kakor, godis, läsk, kaffe och te. I vår restaurang på andra våningen kan du äta en vällagad lunch (t.ex. Köttbullar och potatismos) och samtidigt titta på pågående tävlingar. Uppgiften i cafeteria och restaurang är att t.ex. hjälpa till med försäljning i kassan, brygga kaffe, bre smörgås, förbereda sallad samt att hålla snyggt i serveringen.  

Som prisansvarig köper man in priser, rosetter och plaketter och ser till att de finns i god tid innan tävlingsdagen.

Efter tävlingen skall banan rivas, all utrustning tillbaka på sina platser och ridhusen mockas.

FUNKTIONÄRSROLLER VID HOPPTÄVLING:

Innan tävlingen (oftast dagen före) bygger en grupp funktionärer banan tillsammans med banbyggaren. Man bygger upp hinder enligt banbyggarens instruktioner, mäter in rätt avstånd mellan hinderna samt smyckar tävlingsbanan med eventuella blommor, växter och annat pynt. Hinder till framhoppningen skall byggas samt att läktaren sopas och städas från skräp.

Ansvarar för att rätt hindermaterial finns till respektive klass både på framridningen och tävlingsbanan och att tävlingsbanan är iordningställd och kontrollerad innan klassen startar. Banchefen ska även se till att banpersonal finns tillgänglig under klassens gång. Efter avslutad tävling ska framridningen och banan, tillsammans med banpersonalen, plockas undan samt att läktaren ska städas från skräp.

Som banpersonal finns olika uppgifter att tillgå.

  • Banfunktionärer befinner sig inne på tävlingsbanan och står placerad på lämpligt ställe, exempelvis vid något hinder eller i något hörn, för att inte stå i vägen för den som tävlar. Efter det att ekipaget har gått i mål ska man vid eventuella nedslag vara snabb med att ta upp bommar och platta till ojämnheter i underlaget. Man ska under pauser mellan kategorier hjälpa till att justera hinder och bana med instruktioner från banbyggaren.
  • Det ska finnas en ringmaster vid insläppet till tävlingsbanan och en vid utsläppet, för att hjälpa ekipagen in och ut. Ringmastern vid insläppet ska ha tillgång till aktuell startlista för att kunna ha koll på den rätta turordningen.

Det behövs två personer som kallar in ekipage från framridningen till framhoppningen. Man ansvarar för att det finns rätt antal ekipage på framhoppningsbanan samt ser till att framhoppningshinderna inte höjs mer än 10 cm högre än klassen.

Ringmastern hjälper ekipaget in och ut från tävlingsbanan. Man har med hjälp av aktuell startlista kontroll på den rätta turordningen.

FUNKTIONÄRSROLLER VID DRESSYRTÄVLING:

Ansvarar för att det byggs bana enligt de mått som tävlingen ska ridas på.

Innan tävlingen (oftast dagen före) bygger en grupp funktionärer upp dressyrbanan enligt de mått som tävlingen skall ridas på. Domarbord med stolar ställs fram, läktaren sopas och städas från skräp samt att tävlingsbanan smyckas med eventuella blommor, växter och annat pynt.

Som löpare gäller det att vara snabb i fötterna. Man fungerar som en budbärare mellan domaren (domarsekreteraren) och sekretariatet för att leverera ekipagens dressyrprotokoll.

Ringmastern hjälper ekipaget in och ut från tävlingsbanan. Man har med hjälp av aktuell startlista kontroll på den rätta turordningen.

Funktionärsutbildning

Information kommer.

Funktionärsförmåner

Information kommer.